Märsta Förenade säljer bergtäkt

Det känns helt i linje med vår värdegrund att få sälja till Sundfrakt och med det stödja ett gediget hållbarhetsarbete. säger Mats Trysefjord, vd Märsta Förenade. Foto: Märsta Förenade

Förra våren förvärvade Märsta Förenade Granlunds Grus. I detta förvärv så ingick, förutom täkten i Gladö Kvarn även ett antal täkter ute i landet. En av dessa var täkten i Torpshammar, i Ånge kommun i Västernorrland. Eftersom Märsta Förenade aldrig haft som målsättning att expandera geografiskt, så har man sedan förvärvet arbetat för att sälja de täkter som inte ligger i Stockholmsområdet.

Nu är det klart att Sundfrakt köper täkten i Torpshammar i Ånge kommun.

Mats Trysefjord, vd Märsta Förenade kommenterar:

– Det har pågått en längre förhandling med flera olika intressenter till denna täkt sedan vårt förvärv, så det känns helt i linje med vår värdegrund att få sälja till Sundfrakt och med det stödja ett gediget hållbarhetsarbete.

Täkten kommer att drivas av Sundfrakts dotterbolag Åkerigrus och vd Magnus Schölander säger:

– Täkten ligger strategiskt bra till efter E14 och skapar bättre möjligheter att serva kunder i närområdet och kommer fungera som ett bra komplement till vår huvudtäkt i Sundsvall. Täkten skapar även bättre förutsättningar för vårt kontinuerliga miljöarbete då vi kortar ned sträckan till kunder i området och därmed minskar våra CO2-utsläpp, vilket är ett viktigt mål för Sundfraktgruppen.

Sundfrakts vd Markus Sundström kommenterar affären:

– Åkerigrus är en viktig del av Sundfraktgruppens arbete inom främst anläggningstransporter. Förvärvet av rättigheterna att bedriva täktverksamhet i Torpshammar är strategiskt viktigt för Sundfraktgruppens position på marknaden och för att skapa än bättre möjligheter till hållbar logistik.