Malmö gör största satsningen på kollektivtrafiken sedan Citytunneln

Ombyggnationen förväntas ta ungefär sju till åtta månader att genomföra. Foto: Malmö Stad

De kommande tio åren genomför Malmö stad den största satsningen på kollektivtrafik sedan Citytunneln. Staden knyter samman gamla och nya stadsdelar och satsar på ett hållbart resande i hela Malmö. Många gator och stadsmiljöer kommer att påverkas av satsningen, som bland annat görs för att ge plats åt ännu fler MalmöExpresser: 24 meter långa helelektrifierade bussar.

Enkelriktad cykelbana, 50 meter långa hållplatslägen och bussanpassade ramper i korsningen med Storgatan. Det är några förbättringar som Malmös mest trafikerade bussgata kommer att få efter ombyggnationen 2021.

Enligt plan startar ombyggnationen av Davidshallsgatan våren 2021 och förväntas ta ungefär sju till åtta månader att genomföra. Under tiden kommer gatan att vara helt avstängd för bil- och busstrafik. Målet är att gatan står öppen och redo för att släppa på trafiken igen i december 2021.

– Nu får staden äntligen en etapp av stor betydelse för den nya Malmöexpresslinjen för stadsbussarna. Det blir också ett nytt säkert cykelstråk genom centrala delarna, som också avlastar cykelvägen längs Kaptensgatan. Fler kan nå innerstaden på sätt som fortsätter utveckla Malmö som trivsam stad, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.