Teracom byter antenn på sändarstation

Teracom byter radioantenn i Halmstad/Oskarström. Foto: Teracom

Teracom kommer att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Halmstad Oskarström. Arbetet medför att alla Sveriges Radios programkanaler, P1-P4, som sänds från Halmstad Oskarström kommer att distribueras med reducerad effekt under tiden för antennbytet. Det gäller även Bauer Medias kanaler Mix Megapol och NRJ.

Nuvarande antenn ersätts av modernare antennsystem för ökad robusthet och driftsäkerhet av radioutsändningarna. Under arbetena flyttas sändningarna över till en tillfällig antenn vilket innebär att det kan uppstå kortare sändningsuppehåll. I samband med antennbytet kommer utsändningen även att byta till vertikal polarisation.