Teracom bygger högmast utanför Borås

Foto: Teracom

För att garantera att boende runt omkring Borås ska kunna fortsatta ta del av FM-radio och tv via marknätet har Teracom påbörjat arbetet för att bygga en ny mast. Just nu pågår planeringen för fullt och målsättningen är att en ny mast ska vara på plats under första halvan av 2017.

Efter masthaveriet i Häglared den 15 maj sänder nu Teracom tv via en nybyggd 90 meters reservmast. Reservmasten ger, tillsammans med överlappande täckning från närliggande master, fullgod täckning för marknätets hela tv-utbud i regionen. Den nya masten använder sig av en speciell tv-utsändningsteknik för att maximera räckvidden och kompensera för den lägre masthöjden.

Tack vare reservmasten i Häglared samt de nya masterna i Ulricehamn och Vårgårda täcker P4 Sjuhärad numera 91 procent av den ursprungliga befolkningstäckningen innan haveriet. Inräknat bidrag från kringliggande sändare har även P1, P2 och P3 i princip 100 procent bastäckning

För att återställa täckning och tjänster för FM-radio och tv-sändningar till samma nivå som innan haveriet behöver en ny permanent lösning komma på plats. En förstudie kring olika alternativ för återetableringen har genomförts av Teracom AB, och slutsatsen är nu klar.

-  En ny högmast kommer att byggas där den gamla stod. Masten kommer vara ca 300 meter hög och arbetet kommer att påbörjas så fort som möjligt, säger Johnny Svedberg, vd för Teracom i en kommentar.