Societe de Grand Paris Express-linjer utrustas med LTE-system

Paris tunnelbana bedrivs av kollektivtrafikföretaget Societe du Grand Paris. Foto: Société du Grand Paris. kredit: Gérard Rollando

Societe du Grand Paris (SGP) har get ett konsortium bestående av Nokia och Engie Solutions i uppdrag att installera ett industriellt trådlöst LTE- nätverk för ATO på tre tunnelbanelinjer som trafikeras av Grand Paris Express.

Det nya LTE-systemet ska installeras på tre nya metrolinjer inklusive Line 15 som håller på att byggas.

Projektet omfattar linjerna 15, 16 och 17 som totalt består av 200 kilometer ny järnväg, 68 stationer, depåer inklusive tåg. De projektansvariga kommer att tillhandahålla och installera moderna och snabba trådlösa 4G-bredbandsanslutningar för både drifts- och underhållsbehov, samt nöd- och säkerhetsteknik .

Detta inkluderar röst-, data (filöverföring och multimedia) och videotjänster inklusive överföring och CCTV ombord på tågen.

Engie Solutions ansvarar för utbildning, byggnation och testning fram till systemets idrifttagnin.

LTE uppfyller många, men inte alla, krav som specificerats för fjärde generationens mobila nät med topphastigheter för nedladdning på minst 100 Mbit/s, för uppladdning 50 Mbit/s och för round-trip delay time på högst 30 millisekunder (det vill säga för en signal att gå från en terminal tvärs igenom radionätet till en server och tillbaka).

ATO gör det möjligt att få tåg att köra närmare varandra och kanske lägga till ett extra tåg till tidtabellen. 

LTE stödjer flexibla kanalbredder - från mindre än 5 MHz upp till 20 MHz – liksom både Frequency Division Duplex (FDD) och Time Division Duplex (TDD). Femton parade och åtta oparade frekvensband har hittills valts ut av 3GPP för LTE.