Världens största avsaltningsföretag beställer pilotanläggning från Absolicon

Absolicon solfångare T160. Foto: Absolicon

Världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion Corporation, SWCC, i Saudiarabien har lagt en beställning på ett solfångarfält från Absolicon. Syftet är att utvärdera Absolicons patenterade solkoncentrator T160 för avsaltning av havsvatten. Saudiarabien har stora utmaningar med sin vattenförsörjning. Men med solenergi kan det salta havsvattnet omvandlas till porlande färskvatten som både kan släcka törst och bevattna uttorkade marker.

Saline Water Conversion Corporation, SWCC, är det största avsaltningsföretaget i världen och producerar 4,6 miljoner kubikmeter per dag. SWCC är statligt ägt och har ett betydande ansvar för avsaltning av havsvatten i Saudiarabien. Saudiarabien är ett land vars vattenförsörjning i hög utsträckning är beroende av avsaltning av havsvatten. Ett trettiotal stora avsaltningsanläggningar vid kusterna avsaltar vatten och pumpar med pipelines färskvatten in till städerna. Avsaltning föredras framför att ta vatten från grundvattenreservoarer som uttöms i snabb takt.

Men avsaltning av havsvatten förbrukar stora mängder olja och gas. Samtidigt har landet hög solinstrålning och kan använda solvärme för att driva avsaltningsprocesser. Hittills har dock storskaliga solvärmesystem inte implementerats i avsaltningsprocesser i regionen. Det solvärmefält nu beställts kommer att drivas av Desalination Technologies & Research Institute som ägs av SWCC. Institutet kommer att utvärdera effektiviteten hos Absolicon T160 i avsaltningsprocesser under väderförhållandena i regionen, särskilt exponering för nedsmutsning och sand.

– Testerna är utmanande, men vi har en unik design och våra patenterade solfångare är gjorda med banbrytande material. Glaset är självrengörande och vi har solvärmefält i drift i 10 år, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Installation och utvärdering av solfångarna är ett kostnadsdelningsprojekt och inkluderar installation av ett solfångarfält om 44 kvadratmeter. Fältets prestanda kommer att mätas under 12 månader. Om solfångarna uppfyller vad de lovar är parterna inställda på att införa tekniken i stor skala inom SWCC avsaltningsanläggningar i Saudiarabien. Solfångarfältet är planerat att vara i drift Q3 2020.