Solör bygger ut fjärrvärmeproduktion i Landvetter

Framtidens fjärrvärme kommer att vara fossilfri. Foto: Solör Bioenergy

Solör Bioenergy Group är aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kunderna i Landvetter består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några av de större kunderna idag är Stommens Samfällighetsförening och Förbo. Värmeproduktionen på anläggningen i Landvetter omfattar cirka 20 GWh per år, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1000 medelstora villor. Produktionen består främst av eldning av biobränslen från lokala aktörer i form av briketter.

– Vi ser med spänning fram emot utbyggnad av Landvetter Södra, där fjärrvärmen är ett hållbart alternativ till uppvärmning. Vi är ett energibolag som ser möjligheter, och därför har vi även våra närvärmelösningar dit vi inte når med fjärrvärmekulvert, säger Ann-Sofie Ståhl kundansvarig Region Väst.

Intresset kring fjärrvärme växer och senast i raden att skriva avtal med Solör Bioenergi är Förbo med fastigheter i Landvetter centrum. Avtalet omfattar fyra hus med en energiomfattning på 400 MWh/år.

– Framtidens fjärrvärme kommer att vara fossilfri och vi ser att kraven från kunder ökar. Därför är vi stolta att vara miljömärkta av naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det leder till ett fortsatt miljöarbete för oss, där samverkan mellan oss och kunden är viktig eftersom fler vill ha sin fjärrvärmeleverans miljömärkt. säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Solör Bioenergi arbetar nu för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi.

– Även om vi har blicken riktad mot framtida fjärrvärmeutbyggnader i Landvetter, så är det viktigt att organisationen kan axla detta. Därför har vi utmaningar kommande år med pensionsavgångar och att i och med detta överföra den kompetens som finns idag, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.