Schaktfri ledningsförnyelse i Norrköping

Norrköpings avloppsledning får ett lyft. Foto: Aarsleff

Nu genomför Aarsleff Rörteknik tillsammans med Nodra ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnyelseprojekt som utförts med flexibelt foder i Sverige. Norrköpings största avloppsledning ska få sig ett rejält lyft med hjälp schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder, vilket innebär att man tillverkar ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva. Med metoden kan koldioxidutsläppen hållas nere och när ledningen är förnyad förväntas den hålla i ytterligare 100 år för Norrköpings invånare.

Totalt ska tre kilometer avloppsledning renoveras. Projektet är unikt då en ovanligt stor avloppsledning omfattas av renoveringen, en ledning som är förlagd 3-4 meter under asfaltsytan och som har dimensionen 1,3-1,6 meter. Ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att inga onödiga drivmedel behöver gå åt och att koldioxidutsläppen kan hållas nere.

Detta är ett av de hittills största och mest komplexa projekt som har utförts med flexibelt foder i Sverige. Genom Aarsleffs kunskap och erfarenhet om den schaktfria teknikens användbarhet har vi gjort det fullt möjligt att tänka större och hitta smarta lösningar, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik.

Schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att man vränger in ett nytt foder inuti det gamla röret och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt rör som sedan får en förväntad livslängd på cirka 100 år.

Det som gör det här projektet unikt är främst att det är en så pass stor avloppsledning och att den ligger i ett område där det är mycket trafik och det rör sig många människor. Underhållet av vatten- och avloppsledningsnätet är oerhört viktigt för att Norrköping ska fungera och växa hållbart, säger Jonas Törnvall, projektledare på Nodra.