Vinnarna för 2019 års ITA Tunneling Awards belönade

Årets stora projekt värt 500 miljoner euro i Honkong. Vinnare-katergori 1 Undervattensförbindelse Tuen-Mun - Chek Lap Kok Link - Northern Connection Subsea Tunnel Section. TM-CLKL är en 5,5 km lång tvillingtunnel, med 57 tvärpassager, mestadels borrade med 2 slamtåliga -TBM (14 m och 17,63 m) och som inkluderar 16,5 ha marin återvinning. Foto: Tunneling Award 2019
Regional Connector Transit Project, vinnare kategori 2. Konstruktionsbyggnad av 3,2 kilometer underjordiskt lättbanesystem för Los Angeles Metro, med tre nya stationer. Projektet är unikt genom att det krävde en mängd olika konstruktionstekniker: TBM, SEM och klippning, i en tät stadsmiljö, intill och / eller under många anrika och historiska byggnader. Innovativa lösningar implementerades över hela projektet från EPB-konditionering och markstyrning, övervakning av bostadskvarter, SEM-utgrävning, stöd för korspassage och underbyggnad. Oväntade underjordiska hinder undanröjdes snabbt genom nära samordning med ägaren. Registrering av förskottsnivåer gjorde att TBM-arbetet kunde hålla tidsschemat. Foto: Tunneling Award
Årets tekniska projekt innovation: Linje A:s förlängning av tunnelbanestationer i Toulouse metro, Frankrike vinnare-kategori . 4 Tunnelbanetåg i Metro Toulouse. Det speciella med detta projekt som gick ut på att förlänga tre underjordiska stationer var att det man var tvungen att avlägsna tunnelbeläggningen, samtidigt som tunnelbaneservicen fortsatte som vanligt. Det svåraste var att hindra varje form av besvär för passagerarna, samtidigt som operatören var ålagt att garanterade tillgängligheten och uppfylla säkerhetskraven för nätets automatiska drift. Foto: Wikipedia, Kredit: Alteo 31300
Vinnarna i Internationella tävlingen “ITA Tunneling Awards” belönades i nyligen i Miami, USA. Priset utdelas i olika kategorier för mest banbrytande innovationerna och de mest häpnadsväckande projekten inom tunnelbygge och för gestaltning av underjordiska utrymmen.

Text: MarkkuBjörkman 

 

Sedan 2015 prövar och belönar den internationella tävlingen “ITA Tunneling Awards” de mest banbrytande innovationerna och de mest häpnadsväckande projekten inom tunnelbygge och användning av underjordiska utrymmen. I år hölls evenemanget i Miami i samband med UCA:s Cutting Edge-konferens för små och medelstora företag. 

 

Efter utdelningsupplagor i Hagerbach (Schweiz), Singapore, Paris (Frankrike) och Chuzhou (Kina) flyttades det femte ITA Tunneling Awards-eventet till Förenta staterna under år 2019. 

De fyra tidigare upplagorna av ITA Tunneling Awards fick 333 anmälningar och 139 nomineringar, belönade blev 41 projekt och personligheter och arrangemanget samlade nästan 1000 deltagare.

- ITA Tunneling Awards är en årlig större prisutdelning, som arrangeras av ITA med fokus på aktuella tunnelprojekt, teknisk projektinnovation och teknisk produkt- och utrustningsinnovation, innovativa underjordiska utrymmeskoncept samt säkerhetsinitiativ, förklarade ITA- president, professor Jinxiu Yan.

Genom åtta kategorier och 1 Lifetime Achievement Award identifierar och belönar ITA Tunneling Awards stora innovationer och banbrytande projekt. 

Vinnarna:

· Årets stora projekt (över 500 miljoner euro) – är Tuen-Mun Chek varv Kok Link, en undervattenstunnel i Hong-Kong, China

· Som årets projekt (mellan 50 och 500 miljoner euro) belönades Regional Connector Transit Project - Los Angeles, USA

· Priset för årets projekt inkl. renovering (upp till 50 miljoner euro) gick till moderniseringen av Vladivostok-tunneln på Far Eastern Railway, Ryssland

· Årets tekniska projektinnovation - Toulouse Line A- förlängning och nya tunnelbanestationer, Frankrike

· Årets tekniska produkt, utrustning - Autonom TBM, Malaysia

· Årets innovativa underjordiska utrymmeskoncept - Underground Green Farming, Schweiz

· Årets säkerhetsinitiativ - Arbetsgrupp för luftkvalitet. Första branschövergripande samarbete om dammkontroll, Australien

· Priset på årets unga tunnelbyggare - Amanda Kerr, USA

· Priset för livslång gärning - Dr. Harvey Parker

 Vinnaren för årets stora projekt i kategorin över 500 miljoner euro är Tuen Mun Chek Lap Kok Link, som skapar en alternativ åtkomstväg till Hong Kongs internationella flygplats som ligger på ön Chek Lap Kok, som hittills har bara varit tillgänglig via Tsing Ma-bron.

 · Årets projekt mellan 50 miljoner euro och 500 miljoner euro, är Los Angeles Regional Connector Transit Project

Detta projekt omfattar bygget av ett underjordiskt spårvagnssystem med 3 nya stationer. Avtalet omfattar trafikstyrning, tillstånd, stöd för grävning, tunnelbygge, betongarbeten, mekaniska, elektriska, brandskydd, järnväg och andra

system. 

För att konstruera tvillingtunnlarna användes en enda tunnelborrmaskin (TBM) från Traylors University Link Light Rail-projekt i Seattle. Det var en Herrenknecht TBM-modifierad maskin som kunde navigera i de extremt snäva kurvorna längs linjen.

Projektet kommer att sträcka sig från Los Angeles Metro Gold Line Little Tokyo/Arts District Station till 7th Street/Metro Center Station genom centrala Los Angeles. Tre nya tunnelbanestationer kommer att byggas: Central, Broadway och Hope. 

Den sistnämnda beräknas vara den djupaste stationen i Los Angeles. Projektet inkluderar en anslutning till den befintliga 7:e St.- och Flower Station. Detta projekt gör det möjligt för människor att ta tåget från Santa Monica till East Los Angeles och Azusa i Long Beach utan att behöva byta tåg, men passagerarna kan också byta till linjerna Exposition och Blue direkt vid Union Station. 

Årets projekt inkl. Renovering (upp till 50 miljoner euro): Modernisering av Vladivostok-tunneln på Far Eastern Railway, Ryssland. För första gången i Ryssland, har koncernen Mosmetrostroy ut genomfört ett projekt och tillämpat tekniken för modernisering av en järnvägstunnel, som byggdes för 82 år sedan. Saneringen anpassades efter specifika arbetsvillkor. 

Man använde olika prestationer och moderna innovationer för transportinfrastruktur. De tillämpade tekniska lösningarna gjorde det möjligt att få en grundläggande ny flerskiktsbeläggning av tunneln med höga tekniska och operativa egenskaper, där alla lager ingår i konstruktionen. 

Genom användning av modern teknik under moderniseringen av tunneln uppnåddes en betydande social effekt: oavbruten leverans av varor via järnvägen till och från hamnen i Vladivostok och från hamnen till ett värmekraftverk kunde tillförsäkras under projektarbetet. Även stadens behov kunde tillfredsställas.

Genomförandet av detta projekt gjorde det möjligt att öka kapaciteten för den moderniserade järnvägsdelen och minska driftskostnaderna, förbättra miljösituationen i tunnelzonen på grund av det väl genomtänkta dräneringssystemet.

Priset om årets tekniska projekt-innovation: förlängningen av tunnelbanestationen vid linje A, i Toulouse, Frankrike

Det speciella med detta projekt var att det gällde att förlänga tre tunnelbanestationer, vilket krävde att tunnelbeläggningen skulle tas bort, samtidigt som tunnelbanan fortsatte driften. Ett av problemen var nödvändigheten av att begränsa varje form av besvär för passagerarna, samtidigt som man garanterade tillgänglighet och säkerhetskrav för en automatisk och förarlös tunnelbana.

Man behövde förlänga stationerna utan minsta störning. En skyddande metallkonstruktion stålplattor placerades runt tunneln under sommaren 2017 och togs bort sommaren 2018. Detta tunnelskal isolerade byggplatsen från tunnelbanan som fortsatte att trafikera som vanligt. På ingen tidpunkt märkte de 220 000 passagerarna på linje A att de passerade förbi hjärtat av en underjordisk byggarbetsplats. En framgång som förtjänade att bli erkänd.