Nytt faktablad från Power Circle

Vehicle to grid är ett nytt begrepp. Foto: Power Circle

Prognosen om 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 överträffas för närvarande – men oavsett om utfallet landar något över eller under kommer det finnas stora vinster för både bilägare och nätkunder om kapaciteten i bilarnas batterier kan användas smart, t.ex. för att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft och solel samtidigt som industrins och städernas expansion och elektrifiering underlättas. 

När elbilen används som aktiv komponent i elnätet kallas det Vehicle to grid, V2G. Det är ett brett begrepp och innebär i sin mest förfinade form att batteriet i elbilen kan mata ström till elnätet. I enklare form innebär det att laddningen anpassas till lokala förhållanden. Bilen kommunicerar med laddaren - som i sin tur kommunicerar med operatören, aggregatorn och nätägaren och dessa styr energiflödena på ett sätt som optimerar kundens nytta utifrån långt fler parametrar än bara klockslag, huvudsäkring och elpris.

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom elbilar, styrning av vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling. Det behövs en ökad kunskap och dialog i branschen för att nyttja den här potentialen. Därför har Power Circle tidigare släppt ett faktablad om dagens marknader för stödtjänster, samt vilka möjligheter och hinder som finns för nya tekniker. Det kompletteras nu med ovan nämnda faktablad om teknikerna under paraplyet V2G.

– Redan i år väntas de första produkterna för V2G komma. Det är främst tjänster för smidigare identifiering och betalning av laddning, så kallad Plug’n charge. För bilar som använder den japanska standarden Chademo är detta redan verklighet, men nu vaknar alltså smartheten i den europeiska kontaktstandarden CCS/Typ 2 på allvar, säger Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät på Power Circle.