Mölnlycke satsar på fjärrvärme

Solör Bioenergis anläggning i Mölnlycke. Foto: Finemanget

Som en del i expansionen på bostäder och verksamhetsfastigheter i Mölnlycke byggs fjärrvärmen ut i en otrolig takt. Energimässigt är det cirka 1GWh per år som de senaste åren har valt fjärrvärme framför andra alternativ, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 50 medelstora villor. Under 2019 genomförde Solör Bioenergi två nya anslutningar och tecknade avtal med flera kunder i Mölnlycke för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen. Nu arbetar Solör vidare för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi med olika typer av energilösningar.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen i Solsten som består av en biobränslepanna med kondensor, med en avgiven effekt av cirka 12 MW, en biooljepanna samt en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

– Vårt arbete mot en hållbar energiproduktion pågår hela tiden och nu har vi ersatt den fossila oljeeldningen med bioolja. Oljan är en liten del av vår produktion och fjärrvärmen i Mölnlycke är sedan tidigare märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är förstås viktigt för oss att fortsätta arbeta för att förbättra miljön i Mölnlycke. Ett stort steg i detta är vår nya biooljepanna som nu är installerad, säger Nicklas Eld, Regionchef på Solör Bioenergi region väst.