Den gamla Lilla Beltbron öppen efter en större renovering

Den gamla Lilla Beltbron behövde en större renovering eftersom flera delar av bron var slitna. Även den del som skiljer järnvägen och vägbanan behövde bytas ut. Foto: VisitLillebält

Lilla Beltbron har varit avstängd för trafik sedan 29 januari 2019 på grund av en större renovering av bron.

Cirka 12 000 bilar förväntas nu passera bron varje dag, vilket gynnar både pendlare och handlare på Brovejen.

Öppningen var en glad och efterlängtad händelse för bilister och andra som var beroende av bron.

Bron har därför varit stängd för biltrafik under två långa perioder. 20 veckor 2018 och 35 veckor 2019.

Tågtrafiken och vandringsleden har använts som normalt.

- Tillståndet på bron visade sig vara något sämre än vi hade förväntat oss, entreprenören har genomfört en grundlig renovering som gör att bron kommer att hålla i åtminstone de kommande 50 åren, säger Janie Winther Ipsen, vägdirektoratets projektledare, till lokala journalister.

- På vägdirektoratets vägnar vill jag tacka trafikanterna för deras tålamod, tillägger hon.