Trafikverket testar ritningsfritt projekt

Trafikplats Vega ett av Trafikverkets första projekt inom BIM. Bild: Trimble

Trafikplats Vega i Haninge utanför Stockholmvar ett av Trafikverkets första pilotprojekt inom BIM. 

– Syftet med våra tidiga pilotprojekt var att testa olika metoder och
undersöka hur vi arbetar med modeller både i projektering och under
byggfasen och för att ta fram underlag för relationshandlingar. Erfarenheter
från kravställning och arbetet med modeller från Vega och andra piloter har
legat till grund för fler projekt. Nu jobbar Trafikverket med BIM-modeller i
de flesta projekt, berättar Peter Axelsson, strateg inom BIM, Trafikverket.

För Trafikverket är det mycket viktigt att vara plattformsneutrala,
informationen ska inte låsas in och måste vara framtidssäkrad. Därför är
standarder och fria format så som IFC på sikt mycket angelägna. Likaså att
den digitala modellen är byggbar.

– Större anläggningsprojekt kräver arbete i en lång rad programvaror och
med slutlig överlämning till förvaltning. I den processen är standarder och
öppna format viktiga för Trafikverket eftersom man är beställare av flera
tusen projekt, från små till stora. Annars fungerar inte kommunikationen
genom kedjan av aktörer och vi riskerar att få problem vid
importer/exporter och framtida underhåll, det är en nyckel till framgång för
BIM, säger Peter.

Skanska var den upphandlade entreprenören och har i dagsläget genomfört
flest ritningsfria projekt i Sverige.

– Beställaren hade mycket höga digitaliseringskrav. Alla objekt i hela
modellen är till exempel kodade och de kan filtreras på vad som helst. Vi
och teknikkonsulten ELU genomförde många möten innan projekteringen
startade, BIM-modellering kräver extra mycket planering, berättar Magnus
Westman, produktchef på Skanska.

– Det var en stor fördel att modellera trafikplats Vega i Tekla Structures
eftersom det är så lätt att anpassa till egna behov. I Vega-projektet
utvecklade vi flera komponenter, bland annat en som kunde svepa armering
vinkelrätt utifrån vald geometri. De har vi sedan kunnat använda vidare i
andra projekt, berättar Björn Lööw, brokonstruktör på ELU, som har
genomfört ett stort antal projekt i Tekla Structures.