Deutsche Bahn förnyar 2000 järnvägsbroar

Ett Deutsche Bahn-tåg kör över en bro. Foto: Creative Commons, kredit: Didgeman

Deutsche Bahn (DB) har moderniserat 900 järnvägsbroar sedan 2015. För detta syfte investerade företaget 3 miljarder euro. Under de kommande åren planerar DB att sanera ytterligare 2 000 andra broar.

Det tyska järnvägsföretaget kommer man att avsätta 86 miljarder euro för infrastrukturprojekten under de kommande tio åren. Dessa pengar kommer bland annat att användas till modernisering av 2 000 järnvägsbroar.

- Med ett uppföljningsavtal kommer cirka 86 miljarder euro att finnas tillgängliga för järnvägsinfrastrukturen under de kommande tio åren - ett rekordbelopp och rätt signal för det snabbt nödvändiga modalskiftet i Tyskland. Det starka spåret är lösningen, säger Ronald Pofalla, DB-styrelseledamot för infrastruktur.

År 2015 startade DB ett massivt program med inriktning på modernisering av järnvägsbroar. I slutet av 2019 avsåg DB att uppgradera 875 brokonstruktioner. Denna plan har emellertid kompletteras genom nya åtgärder. I slutet av december 2019 moderniserade det tyska järnvägsföretaget 900 broar.

Den 900:e brokonstruktionen förnyades nära Zepernicks järnvägsstation i Panketal kommun i den nordöstra utkanten av Berlin. Tvåspårsbron består nu av två överbyggnader, den har en total yta på 210 kvadratmeter och ligger på rutten Berlin Gesundbrunnen – Bernau-Eberswalde och Stralsund.

170 tåg kör dagligen via bron. Detta projekt kostade 30 miljoner euro. Det är värt att notera att det finns över 25 000 järnvägsbroar inom Deutsche Bahns linjenät.

Moderniseringen av järnvägsnätet för vilket den tyska regeringen har avsatt 85 miljarder euro är å ena sidan avsett att komplettera försenat underhåll, men DB investerar också i digitaliseringen av den tyska järnvägsinfrastrukturen.