Trelleborgs Hamn effektiviserar och moderniserar infrastrukturen

Deltagare i slutkonferensen från bland annat EU, Trelleborgs Hamn och Port of Szczecin Swinoujscie. Foto: Trelleborgs Hamn

I december anordnade Trelleborgs Hamn en slutkonferens kring ett av sina EU-projekt, ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”. Trelleborgs Hamn, som har varit koordinator, har arbetat tillsammans med vår partnerhamn Port of Szczecin Swinoujscie och vår kund TT-Line i projektet.

Projektet har syftat till att öka effektiviteten och förbättra integrationen i korridorerna Scandinavian-Mediterranean och Baltic Adriatic Corridor, öka samarbetet mellan parterna i korridorerna och skapa en ökad möjlighet till fortsatt tillväxt i Polen inte minst när det gäller den intermodala trafiken, samt att förbättra anslutningarna mellan hamnarna och inlandet.

Aktiviteterna i projektet, som är en del i utvecklingen av Trelleborgs Hamns flytt, behövs för att möta de ökade volymerna i trafiken under utbyggnaden. Projektet är bidragsfinansierat via fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility, CEF.

När man summerar projektet kan mankonstatera att det har varit ett oerhört välfungerande projekt där samtliga har fullföljt sina delar i projektet samt att samarbetet mellan parterna varit väldigt god. Genomförandet av projektet innebär att Trelleborgs Hamn, Europas bästa RoRo-hamn, har utvecklat, effektiviserat och moderniserat infrastrukturen i hamnen och kan fortsätta leverera en bra upplevelse för hamnens kunder och kundernas kunder framöver.