Sejr Hansen rekryteras till danska By & Havn

Ingvar Sejr Hansen ny utvecklings- och försäljningsdirektör för By & Havn. Foto: By & Havn

Som utvecklings- och försäljningsdirektör för By & Havn kommer Ingvar Sejr Hansen att vara i framkant av den pågående stadsutvecklingen i Nordhavn och Ørestad, samt genomföra utvecklingen av Stejle-torget, Vejlands kvarter och Lynetteholm-projektet. Det är en erfaren kraft som nu kommer till företaget. Ingvar Sejr Hansen har lång erfarenhet av utvecklingsplaner och byggande från sin tidigare anställning som planeringschef i Köpenhamns stad (2010-2017) och senast som biträdande chef för staden, kultur och miljöområdet i Frederiksberg kommun.

Anne Skovbro, vd för City & Harbor, ser fram emot det kommande samarbetet:

– Jag känner till Ingvar Sejr Hansen från tidigare som skicklig och kompetent. Med sin ledarerfarenhet kommer han att kunna leda City & Port City-utvecklingen och leda arbetet säkert. Detta är nödvändigt just nu, där större krav ställs på markutveckling än någonsin tidigare. Vi måste kunna leverera alla parametrar när det gäller hållbarhet, samhällen och stadsområden, samtidigt som vi uppfyller våra ekonomiska mål. Ingvar kan hjälpa till att säkerställa det.

– Jag har tidigare arbetat med Köpenhamns stora stadsutvecklingsområden som representant för planmyndigheten. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Köpenhamns stadsutveckling nu som representant för utvecklaren. Dessutom är jag oerhört nöjd med att ha bidragit till att utveckla Köpenhamns framtida stadsområden, där ribban för hållbarhet och modern infrastruktur är otroligt hög.

Med anställningen av Ingvar Sejr Hansen fortsätter den generationsförändring som pågår i By & Havn, och som bland annat har inneburit att Anne Skovbro har anställts som ny vd för företaget.

Ingvar Sejr Hansen tillträder sin position den 1 februari 2020.