Skanska bygger ny motorvägssträcka på E16 i Norge

Kontraktet är värt cirka 1,7 miljarder kronor. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen Region Øst om att bygga en ny motorvägssträcka på E16 mellan Åsbygda och Olum, Norge. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar en ny 10,5 kilometer lång vägsträcka på E16 med två filer, mitträcken samt filer för omkörning. Dessutom tillkommer cirka 1 kilometer länsväg, cirka 5 kilometer underhålls- och skogsvägar samt två stora korsningar. Dessutom kommer 11 stora betongkonstruktioner och 4 träbroar att byggas.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och kommer att certifieras enligt CEEQUAL, en internationellt erkänd klassificeringsstandard för hållbara byggprojekt baserat på tredjepartscertifiering av vidtagna åtgärder. Planerad byggstart är våren 2020. Projektet utgör en del av utvecklingsprojektet E16 Eggemoen - Olum som kommer att öppna för trafik under 2022.