Omexom tar uppdrag värt 370 miljoner svenska kronor

Omexom ser fram emot att axla en betydande roll i energiomställningen. Foto: Omexom

Omexom har vunnit uppdragen att ansvara för funktion och genomförandet i nybyggnationen av 400kV-stationerna Snösätra och Olingan samt i moderniseringen av 400kV-stationerna Långbjörn/Storfinnforsen. Tre aktiviteter i Svenska kraftnäts långsiktiga investeringsplan för att motverka begränsningar i det svenska stamnätet och för att möta samhällets höga krav på en säker elförsörjning.

– Det nya uppdragen är en kvittens på att vår tekniska expertis att forma och bygga kompletta högspänningsanläggningar har gott renommé. Omexom ser fram emot att axla en betydande roll i energiomställningen som nu sker i Sverige för att uppfylla framtida krav inom överföringsförmåga, tillgänglighet och driftsäkerhet, säger Jan Hintze, vd Omexom Sverige.

Omexom har genom åren byggt ett flertal nya 400kV-stationer till Svenska kraftnät, med gott resultat och komplett funktionsansvar – från primärapparat via kontrollutrustning till telekommunikation. Det sammanlagda ordervärdet för de tre nya uppdragen uppgår till närmare 370 miljoner svenska kronor.