Nokia och SNCF utvecklar 5G-labb för att förbereda installering av FRMCS

Franska tågoperatören SNCF:s TGV Duplex på stationen Figueres - Vilafant. FRMCS kommer att vara det gemensamma nätverket för alla radiokommunikationer på järnvägen. Dess specifikationer kommer att byggas på gemensamma standarder som säkerställer driftskompatibilitet för kommunikations- och signalsystem i global skala, som är fallet med GSM-R. Foto: Wikipedia, kredit: Eldelinuk

Franska järnvägsoperatören SNCF har tecknat ett avtal med Nokia om att utveckla ett 5G-laboratorium för järnvägs- och icke-järnvägsanvändningar och förbereda för övergången från GSM-R till Future Railway Mobile Communications System (FRMCS) i mitten av 2020-talet.

FRMCS, som designas av ett team som leds av International Union of Railways (UIC), kommer att utformas för 5G, som för närvarande håller på att installeras.

Enligt experterna ger 5G pålitligare och högre hastighet, Syftet är att förbättra befintliga telekommunikationstjänster och möjliggöra utveckling av ny teknik för järnvägar.

Nokia och SNCF kommer att utvärdera FRMCS-applikationer i laboratoriet och ute på fältet. Ledande infrastrukturföretaget SNCF Network och SNCFs innovations- och forskningsavdelning kommer att vara nära involverade i projektet.

- SNCF: s ambition är att skapa ett universellt telekommunikationssystem som kan tillgodose behoven hos framtidens järnvägssystem, säger Carole Desnost, chef för SNCF innovation och forskning.

- Detta samarbete åskådliggör 5G: s fulla potential när det gäller att hantera industriella användningsfall där nuvarande teknik har nått sina gränser,” säger Nokia Enterprise Europés vice-VD, Matthieu Bourguignon.