Kommunstyrelsen utreder Norrköping Airports framtid

Norrköping Airport saknar reguljärflyget. Foto: Norrköping

När flygbolaget Flybmi som trafikerade Norrköping – München gick i konkurs medförde det att reguljärflyget försvann. Koncerngruppen inom Rådhus fick då i uppdrag att utreda Norrköping Airports verksamhet med fokus på kostnaderna. I dag finns endast charterflyg och nyttoflyg kvar.

Nu har slutsatserna från de olika utredningarna presenterats för styrelsen. En större utredning visade på olika alternativ för flygplatsens framtida verksamhet samt en eventuell markanvändning av området för stadens expansion och utveckling österut. Utredningarna beskrev även bland annat vad ett ökat samarbete mellan Norrköpings och Linköpings flygplatser skulle kunna medföra. En tidigare utredning från 2017 presenterades också, som belyser flygplatsens samhällsekonomiska effekt.

– Vi har fått ett bra underlag och nu ser jag fram emot den fortsatta diskussionen. Frågan är viktig och därför måste den få ta en viss tid. Vi räknar med beslut först i mars, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.