Avfallsdagarna och VA-dagen drog 330 deltagare

VA-dagen höstens mötesplats för digital hantering av VA och Avfall. Foto: EDP

Representanter för Sveriges kommuner, VA- och renhållningsbolag samlades på höstens konferens för verksamhetssystemet EDP Future och EDP Mobile. I år drog Avfallsdagarna och VA-dagen tillsammans 330 deltagare. Fokus ligger på att erbjuda mötesplatser med ett innehåll som är kunskapsutvecklande, om såväl verksamhetssystemen som branschaktuella ämnen.

I år fick VA-dagen ett juridiskt inslag i form av Stefan Rubenson, jurist och miljörättsexpert. Stefan gjorde en mycket uppskattad föreläsning om vattentjänstlagen med inriktning på vattenavstängningar.