Tungmetallavskiljare kräver regelbundet underhåll för att ge rent vatten

Jonas Winberg och Paul Högman är de enda i Skandinavien som har kompetensen att använda den här typen av robot. Foto: Ohlssons

Nu effektiviserar Ohlssons rengöringen av hydrofilter i tungmetallavskiljare med en unik robot - och två experter på området. 

– Ohlssons experter Paul Högman och Jonas Winberg är de enda i hela Skandinavien som har kompetensen att använda den här typen av robot, som dessutom är vidareutvecklad robot för att kunna hantera alla förekommande Hydrosystem från 3P, säger Manfred Lavicka, Ohlssons regionchef för region mitt. 

Att rena vattnet från tungmetaller med hjälp av hydrofilter blir allt vanligare, särskilt sedan EUs vattendirektiv trädde i kraft. Idag finns det tungmetallavskiljare med hydrofilter på mer än 60 platser i Sverige, hos företag, länsstyrelser och miljökontor. Tungmetallavskiljare kan användas i brunnar på körytor som parkeringsplatser och flygplatser, tvättanläggningar för fordon, i hamnar, i större industrier eller för att rena dagvatten från koppartak.

Hydrofilter, som renar vattnet i tungmetallavskiljare, bör rengöras 1-6 gånger per år för att de ska fungera korrekt.

– Det är många som tror att det räcker att ha en tungmetallavskiljare installerad, men för att den ska fungera krävs det ordentligt underhåll, säger Jonas Winberg,  Ohlssons.

Paul och Jonas kör omkring i hela Sverige med roboten, och tjänsten är efterfrågad. 

– Vi utgår från Göteborg men får förfrågningar från hela landet. När vi ändå är ute och kör försöker vi samordna uppdragen så gott det går. Vi besiktigar och rengör till exempel även oljeavskiljare, vilket ofta efterfrågas i samband med rengöringen av en anläggnings hydrofilter, säger Paul Högman, Ohlssons.