Norvatek Invest förvärvar Ibeco och Dala Kommunalteknik

Ibeco och Dala Kommunalteknik säljs. Foto: Wistrand

Ibeco är en ledande VA/VVS-leverantör och Dala Kommunalteknik är en leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avfall. Köpare är Norvatek Invest, ledande aktör inom infravattenstruktur och VA-tekniska lösningar.

Norvatek tar över från och med den 1 november 2019, De tidigare ägarna fortsätter i aktiva roller i bolagen.