Viscando tar tyskt innovationspris

Trafikanalyser sträcker sig från räkning och hastigheter till att kvantifiera beteenden och trafiksäkerhet. Foto: Viscando

Göteborgsbaserade Viscando uppmärksammas i Tyskland för intelligenta infrastrukturlösningar genom SPD/AGS stora innovationspris. Viscando är ett företag som mäter antal gående, cyklister och fordon för att se trender, flöden & beteenden i trafiken.

"Transportsystemet kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Viscandos smarta infrastrukturlösningar som bygger på maskininlärning och bildanalys gör det möjligt att förebygga olyckssituationer och anpassa styrningen av trafiken” lyder motiveringen.

Priset är instiftat av tyska företagarföreningen AGS med 34 000 medlemmar där tjänstemannaföreningen i Uppsala tidigare i år nominerade Viscando.

– Vi ser att städer behöver denna typ av smarta lösningar för att klara framtida behov, säger Patrik Hedlund på Tjänstemannaföreningen i Uppsala.

Prisceremonin äger rum på Technikmuseum i Berlin där företrädare för Tysklands regering och Europaparlamentet samt höga partiföreträdare från SPD finns på plats. Till evenemanget är cirka 300 gäster samt journalister inbjudna.

– Vi har tidigare fått mycket uppmärksamhet i Sverige och norden, men det är extra kul att våra innovationer uppmärksammas i Tyskland som är en allt viktigare marknad för oss där priset förhoppningsvis öppnar för nya kontakter, säger Amritpal Singh, vd och en av grundarna till Viscando.