Piteå kommun ökar det kommunala vägbidraget

Piteå kommun ökar bidraget för vägunderhåll till enskilda vägar. Foto: Piteå kommun

Piteå kommun tillämpar sedan januari i år nya bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. I samband med införandet av de nya bestämmelserna uppmanades både befintliga och nya väghållare att ansöka om bidraget. Kommunalt bidrag till enskilda vägar som även får statligt bidrag betalas per automatik ut grundat på Trafikverkets beslut. Väghållare för enskilda vägar som inte har rätt till statligt bidrag har under året lämnat in nya bidragsansökningar.

– Syftet med bidraget är att underlätta god väghållning och främja boende och näringsliv på landsbygd. Vi är väldigt nöjda att ha kunnat förenkla ansökningarna och ge fler vägföreningar möjlighet att söka, säger Brith Fäldt, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi har omfördelat budgeten så att vägar utan statsbidrag får ett högre bidrag per meter väg och på så sätt hoppas vi kunna bidra till förbättrad vägstandard på de enskilda vägarna. Nästa år får väghållarna dela på en större summa vilket känns väldigt bra.

Kommunfullmäktige har beslutat att öka budgeten från och med nästa år.

– Det är mycket glädjande att vi nu har tagit ett första steg i vår ambition att fördubbla bidraget till enskilda vägar. Vi går nu från 900 000 kr per år till 1 350 000 kr per år. Vår ambition är att inom mandatperioden fullt ut infria vårt löfte, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.