APM Terminals fördubblar antalet containrar på järnväg

APM Terminals i Göteborg ansluter till mer än 300 inlandsdestinationer i Sverige via järnväg. Foto: APM

Att frakta gods med tåg, är inte bara kostnadsmässigt fördelaktigt, utan genererar även stora miljövinster. APM Terminals i Göteborg planerar att fördubbla mängden containrar som transporteras med järnväg till och från Göteborg till år 2022.

APM Terminals i Göteborg ansluter till mer än 300 inlandsdestinationer i Sverige via järnväg. Med mer än 60 tågpendlar per vecka, har Göteborg en täckning i Sverige som är större än någonsin tidigare. Insjön i Dalarna, ungefär 460 kilometer från Göteborg, är ett utmärkt exempel på att järnvägen kan vara den bästa transportlösningen, där sex tågpendlar med Vänerexpressen kopplar ihop Dalarna med det största containertransportnätet i Skandinavien via APM Terminals Göteborg.

– Vi på Clas Ohlson sitter på guldsits eftersom vi använder en av järnvägspendlarna som går från Göteborgs hamn hela vägen upp till Insjön. Den har vi nyttjat i ett antal år, men innan dess var det lastbil som gällde. Vi har styrt om hela vårt flöde, vi kör i princip inte en enda lastbil från Göteborg till Insjön, säger Peter Bergestål, Head of Transport på Clas Ohlson

Med en kort ledtid på bara åtta timmar, lastas containrarna under dagen i Insjön, och lastas av från järnvägsvagnarna sent på kvällen i Göteborg. Ledtiden är därmed överlägsen transport med lastbil. Men som många kunder i området framhäver, är det också miljövinsten som gör denna lösning så attraktiv. Järnvägslösningen genererar nämligen 98 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med lastbilstransport, enligt en rapport från Eco Transit World. Kostnadsmässigt är detta också det bästa alternativet, där stora besparingar kan göras.

Järnvägslösningen, som är en del av satsningen The Gothenburg Gateway, är så konkurrenskraftig att det finns planer på att bygga ut järnvägsterminalen i Insjön. Allt fler kunder vill ansluta sig och då behövs mer utrymme för last.

– Vi ser en enorm fokusering på miljö och miljövänligare transporter. Jag tycker att det är jättesynd att vi inte har en järnvägsstruktur som möjliggör fler transporter på järnväg. I dagsläget är tåget det enda vettiga alternativet att frakta gods, säger Peter Bergestål.