Malmö stad recirkulerar asfalt

Lyckat försök med återvunnen asfalt på Lundavägen i Malmö. Foto: Malmö Stad

Malmö stad har genomfört ett lyckat försök att återvinna asfalt. Närmare 60 % av fräsmassor från gammal asfalt har återvunnits på Lundavägen i Malmö - i jämförelse med riktlinjerna på 10-20 procent. 

– Vi sitter redan nu och tittar på var vi ska ha nästa test och om det går att använda ännu mer fräsmassor, berättar Stefan Hallberg, ingenjör på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Processen har blivit möjligt i och med nya föreskrifter i AMA 17 som öppnar upp för mer återvinning. AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten.

– Vi har alltid som mål att återvinna så mycket som möjligt och det är mycket positivt att vi nu kan återvinna ännu mer. Är fräsmassorna av god kvalitet så återvinner vi det i asfalt eller som stödkant vid nyanläggning. Resten är entreprenörens egendom enligt avtal, säger Stefan Hallberg.

På sikt kan detta gynna Malmöborna såväl miljö- som kostnadsmässigt.

– Med tanke på miljön kan det göra skillnad tror jag. Vi håller just nu på att gå igenom remissen till kommande år och tanken är att vi ska testa på fler platser. I och med att det är tester är det oftast förarbetet som initialt kostar, förklarar Stefan.