Testar lokal återvinning vatten från badrum

Badrum i HSB Living Lab där de boende får duscha i återanvänt vatten. Foto: HSB

Sedan hösten 2018 testas en unik infrastruktur för lokal återvinning av gråvatten i HSB Living Lab. Bakom projektet står innovationsföretaget Graytec, som tillsammans med Chalmers och Bengt Dahlgren Göteborg, vill skapa nya möjligheter för fastighetsägare att spara energi och minska sin miljöpåverkan genom att rena och återanvända vatten från badrum.

När vi duschar, borstar tänderna och går på toa spolas vattnet ut i samma avlopp. Till skillnad från toalettvattnet har det så kallade gråvattnet från dusch, bad och handfat stor potential att återanvändas. I praktiken går det till så att man installerar ett separat avloppssystem för vattnet från duschar och handfat och leder det till ett lokalt reningssystem som avlägsnar föroreningar, bakterier och ohälsosamma ämnen.

– Vi vill hjälpa fastighetsägare att styra sin miljöpåverkan. Målet är att ta fram en anpassningsbar lösning för cirkulära system i bostäder och kommersiella byggnader där möjligheten att spara vatten, energi och miljö tillvaratas, säger Per Ericson, grundare av Graytec.

Efter närmare fyra års utveckling testas företagets patentansökta system nu i HSB Living Lab. Under projektets första fas utfördes tester på vattnet för att säkerställa renheten. I steg två återförs det renade vattnet i systemet – till de handfat och duschar det kommer från. Nyligen fick en testgrupp duscha i renat och återanvänt vatten.

– De boendes upplevelse är en viktig del i kartläggningen av acceptansen för den här typen av system. Därför var det glädjande att samtliga åtta personer som fick duscha i återanvänt vatten var nöjda med upplevelsen. Dessutom sparades 200 liter vatten och 6 kilowatttimmar energi vid detta tillfälle, säger Jesper Knutsson, forskare på Chalmers och ansvarig för sensornätverket i HSB Living Lab.

I dag är varmvattnet i våra kranar uppvärmt dricksvatten, men faller inte under Livsmedelverkets regler som kallvattnet gör. En viktig del av projektet handlar därför om att ta fram klara riktlinjer och minimikrav för hur rent ett varmvatten som kommer från andra källor, exempelvis ett lokalt reningsverk, måste vara.

– Dagens ålderdomliga regelverk behöver ses över. Genom att rena och återanvända gråvatten kan man spara upp till 60 procent av vattenåtgången och upp till 80 procent av energiförbrukningen till varmvatten i en fastighet. En investering som förhoppningsvis betalar sig på två år, säger Per Ericson.