Svenskt Näringsliv kraftsamlar för industrins elförsörjning

Större mängder el till industrin kräver en väl fungerande infrastruktur. Arkivbild

Redan idag är industrin en stor energiförbrukare och 2045 räknar Svenskt Näringsliv i sin prognos med att den kommer att öka från dagens 50 TWh till mellan 82 och 102 TWh. Exempel på industriprojekt som kräver väldigt stora mängder el är stålföretaget SSAB:s arbete med att fasa ut koldioxid från produktionen samt cementindustrins projekt CemZero.

Det är framförallt den pågående elektrifieringen och klimatomställningen som driver på utvecklingen. Konsekvensen är att samhället och näringslivet kommer att efterfråga allt större mängder el och en väl fungerande infrastruktur för att transportera den på.

– Den kanske viktigaste anledningen till att vi startade det här projektet är att industrin såg ett hot med det nuvarande läget då man står inför en stor elektrifiering där fossil produktionskraft ska bytas ut mot el. Men vi kunde snart konstatera att det inte bara handlade om industrin utan om alla samhällssektorer. Därför beslöt vi att göra det här gemensamt i hela Svenskt Näringslivs sfär, konstaterade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Sen märker vi också en akut större oro när företag i framförallt de södra delarna av landet inte kan göra nyetableringar eller utvidgningar som en följd av att man inte kan få fram den eleffekt man efterfrågar, fortsätter han.

Det är framförallt den pågående elektrifieringen och klimatomställningen som driver på utvecklingen. Konsekvensen är att samhället och näringslivet kommer att efterfråga allt större mängder el och en väl fungerande infrastruktur för att transportera den på.

– Den kanske viktigaste anledningen till att vi startade det här projektet är att industrin såg ett hot med det nuvarande läget då man står inför en stor elektrifiering där fossil produktionskraft ska bytas ut mot el. Men vi kunde snart konstatera att det inte bara handlade om industrin utan om alla samhällssektorer. Därför beslöt vi att göra det här gemensamt i hela Svenskt Näringslivs sfär, konstaterade Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Det är klimatomställningen som driver de här projekten och vi befinner oss i ett läge när flera branscher och sektorer står på tur att elektrifiera produktionen. Det kommer så klart att innebära en kraftig ökad elanvändning, menade Linda Flink Wredh, expert på klimat energi på Svenskt Näringsliv.