Täby och Vallentuna kräver trafiksäkerhetshöjande åtgärder av Trafikverket

Korsningen Jarlabankes väg/Arningevägen är hårt belastad. Foto: Vallentuna kommun

Nu har ett samstämmigt brev skickats från kommunstyrelsens ordförande i Täby, Erik Andersson (M) och Parisa Liljestrand (M) Vallentuna kommun till Trafikverkets regiondirektör Helena Sundberg. I brevet finns krav på lösningar för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

Korsningen Jarlabankes väg/Arningevägen är sedan flera år hårt belastad – ett problem som förväntas förvärras under genomförandet av Roslagsbanans ombyggnad till dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Täby kommun och Vallentuna kommun har på olika sätt försökt föreslå temporära trafiklösningar till Trafikverket, men fått avslag.

Det senaste tillfället var i september i år på kommunledningsmötet med Trafikverket där både Vallentuna kommun och Täby kommun återigen tog upp att kommunerna samt Trafikförvaltningen och Trafikverket är eniga i den beslutade bristanalysen att korsningspunkterna på Arningevägen har framkomlighetsproblem. I torsdags 10 oktober fick båda norrortskommunerna vetskap om att Trafikverket inte tänker vidta några trafiksäkerhöjande eller framkomlighetsfrämjande åtgärder överhuvudtaget under dubbelspårsutbyggnaden.

– Vi anser att det därför är anmärkningsvärt att Trafikverket, i denna situation med tillfälligt ökad belastning, inte tillåter några åtgärder i korsningen när den framtagna trafikutredningen pekar på en betydande kapacitetsbrist som indirekt ökar risken för olyckor. Vi förutsätter därför att Trafikverket ändrar uppfattning och omgående vidtar åtgärder som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen säger Erik Andersson,(M) kommunstyrelsens ordförande Täby kommun och Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande Vallentuna kommun med enad röst.