Oenighet om finansiering av Stockholms infrastrukturprojekt

Betalstation. Holger.Ellgaard

 

 

Försenade och fördyrade infrastrukturprojekt ska inte betalas av stockholmarnas trängselskatter. Det säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M). till DN. Hon är redo att ta strid mot regeringen.

Trafikverket har lånat upp 26 miljarder kronor som skall betalas tillbaka på sju år. Som säkerhet för en del av lånen har Trafikverket intecknat framtida trängselskatter.

Finansborgarrådet menar att trängselskatten betyder att Stockholm betalar två gånger för samma projekt.

– Den här typen av investeringar borde finansieras via statliga anslag och det gäller både tunnelbana och väg. Stockholmarna får via trängselskatterna betala mer än man gör i andra delar av landet.

Att inteckna trängselskatterna är problematiskt då man samtidigt strävar efter att minska biltrafiken genom bland annat höjda drivmedelsskatter.