”Linje 6 har blivit en succé”

Stombusslinje 6 vid Odenplan i Stockholm. Foto: Christer Wiik

Sedan trafikstarten för Stockholms nya stombusslinje 6 i december i fjol, har antalet resor med linjen nått en miljon. ”Man kan konstatera att linje 6 har blivit en succé. Detta bekräftar att det var bra och rätt tänkt och det är roligt att se hur väl mottagen linje 6 har blivit bland resenärerna, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

För första gången på över ett decennium fick Stockholm i december en ny stombusslinje – linje 6. En satsning för bättre busstrafik på sträckan Ropsten och Karolinska. Nu visar den första utvärderingen att det gjorts runt en miljon resor med linjen sedan starten – cirka en halv miljon fler än vad den tidigare linje 73 hade under motsvarande period i fjol.

- Tack vare att vi har ordning och reda i SL:s ekonomi kan vi genomföra satsningar som denna. Utöver den riktade bussatsning som vi redan har presenterat på bland annat 28 000 fler avgångar, motsvarande 43 000 timmar ökad körtid och över nästan 2 000 mil, blir detta ytterligare ett tydligt steg i att utveckla Stockholmsregionens kollektivtrafik, säger Kristoffer Tamsons.

Fakta
Sedan trafikstarten för stombusslinje 6 den 10 december i fjol har antalet resor med linjen nått en miljon. Resandet var som brukligt något lägre under april än under mars, då cyklandet ökar under våren. Påsken låg dessutom i april. Succésiffrorna ska jämföras med den tidigare linje 73 som gick en liknande sträcka, men där stombussen haft en halv miljon fler antal resor under motsvarande period. Stombussar har också generellt en högre kapacitet, framkomlighet och turtäthet är en vanlig ”röd” buss.
Källa: Moderaterna Stockholm