Nytt partnerskap bildades för södra Kaliforniens försenade höghastighetslinje

Konceptuell tolkning av ett höghastighetsprojekt för järnvägen i södra Kalifornien. Kredit: www.hsr.ca.gov

Kaliforniens myndighet för höghastighetsjärnväg har rapporterat att ett nytt partnerskap bestående av CalSTA och Los Angeles Metro kommer forcera arbetet framåt på det viktiga men försenade Los Angeles Union Station-projektet.

Kaliforniens myndighet för höghastighetsjärnväg tillkännagav nyligen ett nytt partnerskap och en ny konceptuell tolkning av Kaliforniens höghastighetsprojekt.

Kaliforniens höghastighetsmyndighet har tagit ytterligare ett steg framåt för att främja arbetet för södra Kaliforniens Los Angeles Union Station (LAUS).

California State Transportation Agency (CalSTA) och Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) har nått ett avtal om styrning av mer än 400 miljoner dollar av statliga medel till transformativa projektet Link Union Station (Link US).

Link US-projektet kommer att omforma det sätt som södra Kaliforniens regionala järnvägssystem fungerar, genom att låta tågen ankomma och lämna stationen från både befintliga norra banan och längs det nya spåret i söder, direkt över motorvägen 101.

Detta förväntas öka kapaciteten för järnvägstjänster avsevärt samtidigt, som man uppnår en betydande tidsvinst.

Projektet kommer också att rymma framtida höghastighetsservice och utvidga stationens kapacitet med en ny kompletterande passage under järnvägen och genom byggandet av nya plattformar, rulltrappor och hissar.

- Detta är ytterligare ett bevis på att vi har sannerligen åtagit oss uppgiften att fullfölja byggandet av södra Kaliforniens höghastighetsjärnväg. Vi arbetar aktivt med våra lokala och statliga partners för projekt som Link US som kommer att ge både kortvariga och långsiktiga fördelar för miljontals kalifornier, betonade höghastighetsprojektets verkställande direktör Brian Kelly.