Coromatic bygger kritisk infrastruktur åt ESS

Data Management and Software Centre har en nyckelroll i forskningsanläggningen. Foto: Coromatic

Coromatic ska bygga två serverrum till den världsledande forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS. ESS är en europeisk flervetenskaplig forskningsanläggning, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, som kommer att ge nya möjligheter inom många olika forskningsområden, exempelvis livsvetenskap, materialteknik och magnetism. 

Just nu byggs ESS i Lund, och dess datacenter, Data Management and Software Centre, är placerat i Köpenhamn. DMSC har en nyckelroll i forskningsanläggningen, med ansvar för vetenskaplig databehandling på ESS. Robust datacenterinfrastruktur i både Köpenhamn och Lund är avgörande för ESS och ger data- och lagringskapacitet för vetenskaplig databehandling, kontroll, datahantering och IT, nu och i framtiden.
 
Efter att ha vunnit två olika offentliga upphandlingar fick Coromatic uppdraget att designa och bygga serverrummen i Köpenhamn och Lund. Coromatic har ett helhetsansvar och kommer att leverera serverrummen nyckelfärdiga. 
 
Coromatic har erfarenhet av att säkra både kraftförsörjningen och datakommunikationen för flera olika institutioner inom den vetenskapliga och akademiska sektorn. Tidigare har Coromatic byggt data- och kommunikationsnätverket på ESS i Lund.
 
– Vetenskap spelar en avgörande roll för att lösa dagens komplexa utmaningar och för att skapa morgondagens affärsmöjligheter. Att få leverera verksamhetskritisk infrastruktur till en av de största och viktigaste forskningsanläggningarna i Europa är något som vi är stolta över och det är ett tydligt bevis på vår kapacitet att leverera robusta och hållbara datacenterlösningar, säger Åsa Wikensten, Head of Data Center och Connected Workplace, Coromatic.