Första tankning av naturgas från fartyg till fartyg i Östersjön

Nu har den första LNG-bunkringen i Södertälje Hamn genomförts. 150 ton flytande naturgas bunkrades mellan fartygen Kairo, världens största bunkerfartyg för flytande naturgas, LNG, och Ternsund på uppdrag av finska bränsleförsöjrningsföretaget NEOT, North European Oil Trade.

– Den första LNG-bunkringen var framgångsrik med gott samarbetet mellan terminal- och hamnpersonal samt besättningen på fartygen. Hållbara bränslealternativ, som LNG, är ett steg i rätt riktigt för Södertälje Hamn som arbetar strategiskt för att minska utsläpp och miljöpåverkan. Genom att stödja utvecklingen av lösningar som är både affärs- och miljömässiga investerar vi i hamnens framtid, förklarar Åsa Boström, controller Södertälje Hamn.

LNG-bunkringen var inte bara den första i Södertälje Hamn utan även den första i Östersjön som genomfördes samtidigt som avlastning av gods skedde i samma hamn (SIMOPS).

– Det är en milstolpe i utvecklingen av LNG-logistiken att genomföra LNG-bunkring samtidigt som övrig verksamhet pågår. Vi är stolta att NEOT valde oss som partner för uppdraget och med så goda resultat i ryggen ser vi fram emot liknande uppdrag i framtiden, säger Sonja Neßhöver, director LNG Portfolio Nautico.

Nautico, en marknadsledande leverantör av flytande naturgas för fartygsbränsle, och NEOT, ett oberoende bränsleförsörjningsbolag i Östersjöregionen, har ingått avtal för leveranser av LNG. Bunkringen i Södertälje Hamn var först ut i samarbetet som innebär att NEOT:s bränslefartyg kommer att drivas med det miljövänligare alternativet LNG.

– Vår vision är att positionera oss som det mest innovativa och kostnadseffektivaste bränsleleverantören. Vi undersöker ständigt nya sätt att minska på vår miljöpåverkan, i alla delar av vår verksamhet. LNG är ett etablerat bränslealternativ med lägre miljöbelastning och vårt val av bränsle sedan flera år. Tillsammans med våra partners vill vi utveckla flexibla inköps- och logistikalternativ och bunkringen i Södertälje är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Satu Mattila, Head of Planning, Shipping and Operations NEOT.