Infranord tar underhållsuppdrag för Inlandsbanan

Inlandsbanan. Foto: Wikipedia

Inlandsbanan har gett Infranord fortsatt förtroende att sköta drift och järnvägsunderhåll av Inlandsbanan. Uppdraget löper över tre år med start i maj 2020.

Det är glädjande att Infranord får fortsatt förtroende att säkerställa drift och underhåll på Inlandsbanan säger Infranords vd Henrik Löfgren. 

Anbudssumman uppgår till 446 miljoner kronor. Kontraktet omfattar förutom drift och underhåll även reinvesteringar av Inlandsbanans ban- och signalanläggningar. I kontraktet finns en option om förlängning med 1+1 år.

Det känns otroligt bra att vi genom detta projekt kan utveckla Infranords verksamhet i regionen än mer säger Johan Andersson, Regionchef Infranord.