Chiles president lanserade landets största järnvägsinvestering någonsin

När Piñera startade programmet i staden Melipilla, underströk presidenten att tågen och järnvägen skulle bli, en del av chilenarnas vardag. Foto: Chilenska presidentens hemsida

Chiles president Sebastián Piñera presenterade nyligen en omfattande järnvägsinvesteringsplan på 5 miljarder dollar, den största i landets historia.

President sade att projektet som heter ”Chile on Rails” skulle innehålla 25 olika projekt. Målet är modernisering och utvidgning av landets järnvägsnät.

Man kommer att lägga till 1 000 kilometer ny järnväg, tredubbla antalet resande till 150 miljoner per år fram till år 2027 och fördubbla godsvolymen till 21 miljoner ton.

Bland de projekt som nämndes av presidenten var bland annat en 61 kilometer lång sträcka mellan Alameda – Melipilla, som kommer att befordra cirka 50 miljoner passagerare per år;

Dessutom byggs en järnvägsförbindelse mellan huvudstaden Santiago, San Antonio och Valparaíso, som enligt Piñera öppnas för internationella anbud, ”förmodligen under de kommande månaderna”.

Därtill byggs en linje mellan Santiago – Tiltil Metrotren, ett 48 kilometer stort nät av linjer som kommer att länka sex distrikt och omfatta åtta stationer och transportera uppskattningsvis 17 miljoner passagerare per år.

En järnvägsförbindelse byggs till flygplatsen Arturo Merino Benitez, som används av 30 miljoner passagerare per år.

Ett utökat järnvägsnät skapas runt Concepción i den södra och centrala Biobío-regionen, känd som Biotren.

Dessutom byggs en ny förbindelse mellan Coronel och Lota, vilket reducerar restiderna med nästan en timme.

Tillkännagivandet om järnvägssatsningen kom efter färdigställandet av en plan på 10 miljarder dollar, som tillkännagavs i maj, och som går ut på att förbättra 17 000 kilometer vägar och gator i Chile.