Djupare farled öppnar världsmarknaden för APM Terminals

Farleden begränsar hamnens fulla kapacitet. Foto: APM Terminals

Sverige är exportberoende. Därför är ett väl fungerande godsflöde viktigt för vår konkurrenskraft. Omlastningar gör att transporter fördröjs, vilket leder till ökad kostnad för företag och konsumenter. Förutsättningen för ett effektivare godsflöde, och i förlängningen högre konkurrenskraft för svenska företag, är transport med stora oceangående fartyg direkt från Sverige.

Som Nordens största hamn har APM Terminals i Göteborg goda förutsättningar att hantera de allra största oceanfartygen, men vattendjupet i farleden begränsar hamnens fulla kapacitet på lång sikt. Fartygen blir allt större och för att kunna möta framtida behov, planeras fördjupning av hamnen. Arbetet med farledsfördjupning är planerat att påbörjas år 2024 och förväntas vara färdigt 2026. Något Henrik Kristensen, Vd APM Terminals, med stöd från näringslivet önskar starta tidigare.

– Transporttiden från Göteborg direkt till Shanghai är idag 35 dagar. Det är minst en vecka snabbare än från andra hamnar i Sverige. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen med lägst klimatpåverkan och vårt koncept, The Gothenburg Gateway, bygger på att kunna erbjuda en direktavgång var 48: e timme med de tre största allianserna i världen. För att kunna utnyttja de största fartygens totala lastkapacitet behövs en djupare hamn. Sverige får inte bäst konkurrenskraft om vi väntar i fem år att påbörja muddringsarbetet, säger Henrik Kristensen, Vd APM Terminals.