Bravida ser stabil efterfrågan

Foto: Petter Karlberg

Bravida redovisar ett resultat före skatt på 172 miljoner kronor (136) för det tredje kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 189 miljoner (168), vilket gav en marginal på 5,8 procent (5,1).

Resultatet efter skatt blev 133 miljoner (109), motsvarande 0,66 kronor per aktie (0,54).

Omsättningen blev 3.289 miljoner (3.302).

Orderingången var 3.693 miljoner (3.458).

Orderstocken vid slutet av perioden 8.475 miljoner (7.099).

 

   (SIX) Flera av Bravidas storkunder bland byggbolagen förbättrar sina orderstockar vilket bådar väl för Bravidas verksamhet framöver.   "Vi kommer se en fortsatt bra efterfrågan på Bravidas tjänster och tillväxten kommer successivt att förbättras. Efterfrågan ska dock vägas mot resursbrist och prispress vilket gör att vi fortsätter vårt fokus på 'marginal före volym'", skriver bolaget i dagens rapport.   För det gäller efterfrågan på tekniska installationer och service generellt beskrivs den som "stabil" och när det gäller specifikt projekt inom sjukhus, omsorg, detaljhandel, bostäder samt infrastruktur är den "god". SIX News red@six.se 

 

Flera av Bravidas storkunder bland byggbolagen förbättrar sina orderstockar vilket bådar väl för Bravidas verksamhet framöver.

"Vi kommer se en fortsatt bra efterfrågan på Bravidas tjänster och tillväxten kommer successivt att förbättras. Efterfrågan ska dock vägas mot resursbrist och prispress vilket gör att vi fortsätter vårt fokus på 'marginal före volym'", skriver bolaget i rapporten. 

För det gäller efterfrågan på tekniska installationer och service generellt beskrivs den som "stabil" och när det gäller specifikt projekt inom sjukhus, omsorg, detaljhandel, bostäder samt infrastruktur är den "god". 

(SIX News)