Klosterbron vid Växjö stationsområde behöver byggas om

Växjö kommun upphandlar entreprenad för ombyggnation av Klosterbron. Foto: Växjö kommun

Klosterbron har under omvandlingen av Växjö stationsområde fått ett nytt sammanhang. Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.

Delar av den har rivits vilket gör att den används annorlunda jämfört med när den byggdes. Bron upplevs nu som mörk och trång och flödet av gångtrafikanter är inte optimalt.

För att tillgodose framtida behov behöver bron breddas, vilket kan göras utan att åtgärda intilliggande trapphus och hissar. Befintliga pelarstöd byts ut eller modifieras medan markfundamenten återanvänds. Broplatta, tak och väggar rivs och byts ut och ger Klosterbron en helt ny estetik med trä och glas som knyter an till stationen, det nya kommunhuset och Västerbron. Det exakta utseendet tas fram under det kommande arbetet.