Teracom levererar datanät till Sveriges Radio

Foto: sxc.hu

Teracom har fått förtroendet från Sveriges Radio att leverera företagets nya datanät.Sveriges Radio har i en offentlig upphandling formulerat krav på ett nytt nät för att kunna knyta samman alla lokala redaktioner. Avtalet omfattar ett 40-tal orter och sträcker sig över en fyraårsperiod.Nätet har både en hög kapacitet, upp till 10 Gigabit per sekund, samt en hög tillgänglighet, vilken bland annat säkras av reservvägar för datatrafiken. I uppdraget ingår även övervakning samt felavhjälpning i nätet. Övervakningen sker i Kaknästornet som är bemannat dygnet runt.– Teracom har en lång historia av att designa och underhålla radio- och tv-nät. Med den kompetensen i ryggen har vi kunna ta fram ett erbjudande inom ett närliggande område. Vi har nu fullt fokus på etableringsarbetet, säger Stephan Guiance, Sverigechef på Teracom.