Japansk webbsajt visar CO2-spridning från rymden

Japanska rymdstyrelsen Jaxa har tagit fram koldioxidkartor över jorden med hjälp av data från satelliten GOSAT (Greenhouse gases Observing SATellite).

Syftet med webbplatsen sägs vara att bidra till de internationella ansträngningarna att förebygga den globala uppvärmningen och även  att kontrollera  och övervaka utsläppsnivåer och hur växthusgaser absorberas.

Webbplatsen använder även data från andra miljöövervakningssatelliter, däribland ESA:s Envisat. Webbplatsen är uppdelad i två underkategorier: satellitövervakning av växthusgaser och övervakning av skogsbunden koldioxid.

GOSAT sändes upp den 23 januari förra året och har två instrument ombord, Fourier Transform Spectrometer (FTS) och Cloud and Aerosol Imager (CAI). Satelliten går i en solsynkron ”Sub-Recurrent”-bana och har en inklination på 98 grader på 667 kilometers höjd.

Adressen till webbplatsen är http://stage.tksc.jaxa.jp/jaxaigco/