NCC tar hem vägunderhåll i Vilhelmina

NCC Roads vann Trafikverkets upphandling av vägunderhållet i Vilhelmina. NCC börjar uppdraget 1 september och kontraktet löper fram till 31 augusti 2016. Ordervärdet är cirka 100 miljoner kronor.

Kontraktet gäller drift och underhåll av allmänna vägar i Vilhelmina driftsområde. Området består av 112 mil väg, varav 43 mil grusväg. Avtalet löper i fyra år, med möjlighet till förlängning i två år. NCC Roads kommer i sin tur att upphandla underleverantörer motsvarande 15-20 årsarbeten.

Vilhelmina driftsområde omfattar även drift och underhåll av en del fjällvägar upp mot norska gränsen som ställer speciella krav. Vintertid behöver de hållas fria från snödrev och i vissa perioder måste de stängas av.

Totalentreprenaden innebär att NCC Roads har beredskap dygnet runt för att säkra vägstandard och framkomlighet inom Vilhelminas driftsområde. Om Trafikverket får kännedom om problem på vägarna, når de NCC via en jourtelefon.