Svenskarna fulspolar 7 000 ton skräp per år

Foto: Michael Coghlan

9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram. Trots det hamnar årligen 7 000 ton skräp i våra avlopp.

19 november är det Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till toalett. Vi har i Sverige både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt skräp som spolas ner. Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

En ny Sifo-undersökning visar att majoriteten av de som slänger skräp gör det för att de inte orkar göra rätt eller att de saknar kunskap om hur skräpet enkelt kan tas om hand. Det nedspolade skräpet uppgår årligen till 7 000 ton. Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. Men det är lätt att göra rätt, ställ en papperskorg i badrum och toalett.

Våra toalettvanor ligger långt efter vårt övriga miljötänk. Särskilt märkbart är detta i åldrarna 15-29 år, som visar sig vara den grupp som är mest benägen att slänga skräp i toaletterna, vilket är förvånande då den allmänna uppfattningen är att de är mer miljömedvetna än den äldre generationen. I Sverige återvinner vi 99 procent av allt hushållsavfall på något sätt och det är hög tid att vi får lika bra toalettvett och slutar fulspola, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.