Cavotec vänder till vinst

Foto: Cavotec

Cavotec rapporterar ett resultat före skatt på 2,6 miljoner euro (-0,3) för det andra kvartalet 2015.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 2,3 miljoner (-0,0).

Det justerade rörelseresultatet var samtidigt 4,1 miljoner (0,4), motsvarande 7,0 procents justerad rörelsemarginal (0,8).

Resultatet efter skatt blev 0,8 miljoner (-1,4), motsvarande x euro per aktie (-0,020).

Nettoomsättningen var 59 miljoner (53), övriga intäkter var 1,1 miljoner (1,1).

Orderingången var 62 miljoner (51). Orderboken uppgick den 30 juni till 131 miljoner (140).

(SIX News)