Hård kritik mot Telia Sonera

Telia Soneras affärer i Azerbajdzjan och hanteringen av den utredning som gjorts kritiseras hårt av bland annat Folksam och Nordea. "Ruttet" kallar försäkringsbolagets ägaransvariga, Carina Lundberg Markow, härvan.

-Det här visar att Telia Soneras affärer i Azerbajdzjan är lika ruttna som de affärer man gjort i Uzbekistan. Det är beklämmande att man i ett stort svensk företag, särskilt med den ägarsammansättningen, så sent som för tio år sedan har trott att fusk skulle löna sig i längden, säger Lundberg Markow.

Hon menar att det mest upprörande är att Telia Sonera mörkat och "fuskat".

-Det systematiska fuskandet är det värsta i den här krisen. Att man går in på marknader där man inte av egen kraft, på ett ärligt och öppet sätt, kan erövra marknadsandelar genom att konkurrera med kvalitet och pris. I stället väljer man att betala för framgång, säger Lundberg Markow.

Sasja Beslik är chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Fonder.

-Att göra affärer med diktaturer kostar mer än det smakar. . . alltid. Det här bekräftar den analys som vi gjorde redan 2009 och som vi agerat på genom att sälja ut alla våra innehav i Telia Sonera. Som investerare blir vi gång på gång förda bakom ljuset, säger han.

Han menar att det är svenska folket och den azeriska befolkningen som betalar notan för den systematiska korruptionen i det här fallet.

-Det här visar också hur viktigt det är att ledningen och styrelsen på riktigt bedömer affärsetiska risker och agerar på dessa innan de går in. Det räcker inte med att man bara beställer massa rapporter efteråt.

Carina Lundberg Markow håller med.

-Det här visar hur viktigt att ha en värdegrund när man gör affärer i komplicerade marknader eller länder. Då måste man ha mer att hålla sig till än; "kommer det här att löna sig". För det går inte att räkna sig till en moral, säger hon.

Hon betonar vikten av öppenhet.

-Nu är det extremt viktigt att skapa transparens. Telia Sonera måste, till exempel, snabbt publicera advokatrapporten så att alla kan ta del av den.

Åklagaren Gunnar Stetler, som utreder Telias omtalade affärer i Uzbekistan, kommenterar de nya uppgifterna kring mutmisstankarna i Azerbajdzjan.

-Telia Sonera har lämnat in en ganska omfattande information, det har man gjort frivilligt, när det gäller förhållanden i länderna i Eurasien. Det avser ju ett flertal länder och den utredningen har i väsentliga delar gjorts av advokatfirman Norton Rose och Fulbright, och deras utredning med underliggande material har jag tagit del av. Vilka åtgärder jag vidtagit med anledning av den informationen kan jag inte kommunicera externt, säger överåklagare Gunnar Stetler till TT.

-Telia har överlämnat det relevanta materialet till mig för min bedömning och min eventuella sakkunskap. Det skedde för över ett halvår sedan. Det gäller alla länderna inte bara Azerbajdzjan, utan alla länder i regionen.

(TT)