Näringslivets Transportråd vill rusta järnvägen i norr

Foto: Norrtåg

I skrivelse till regeringen uttrycker Näringslivets Transportråd med ordförande Per Bondemark och kanslichef Guy Ehrling att stora exportvärden riskeras med det bristande underhållet längs stambanan. 

– Engagemanget från det svenska näringslivet förtydligar att Stambanans standard inte är en norrlandsfråga. Likt en pulsåder förser den Sverige och Europa med nödvändiga varor från norr. Sårbarheten är uppenbar och det är nödvändigt med både akuta insatser för upprustning och en långsiktig satsning på Norrbotniabanan, kommenterar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Näringslivets Transportråd uppmanar regeringen att undersöka omfördelning av anslagsmedel i Trafikverkets budget för 2015 för att återigen kunna tidigarelägga de nu senarelagda insatserna av spårbyte mellan Boden och Bastuträsk.

Regeringen föreslår samtidigt en utredning om järnvägens organisation, vilken syftar till att se över hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Därutöver får Trafikverket i uppdrag att utreda alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen.

– Alla vägar måste prövas för så här får det inte fortsätta. Vi kan inte ha järnvägar som inte kan gå med full kapacitet för att underhållet är eftersatt, säger Erik Bergkvist.