Teracom vinner upphandling

Foto: Holger Ellgaard

Teracom får även i fortsättningen leverera datanätet till Sveriges Radio.

Det är ett treårigt avtal som nu tecknats, vilket omfattar ett rikstäckande nät med ett 40-tal orter. Affären ger även möjligheter till vidareutveckling av nätet och en förlängning med ytterligare tre år.

Nätet Teracom ska leverera och sköta driften av är Sveriges Radios interna datanät för all kommunikation, som exempelvis telefoni och kontorsnät. Nätet knyter samman alla lokala redaktioner och möjliggör att Sveriges Radios journalister kan arbeta var som helst i landet, på samma sätt som om de satt i radiohuset i Stockholm.