Sigtuna utreder alternativa lägen för tågdepå

Nyligen meddelade Jernhusen att man fått i uppdrag att uppföra en en ny service- och underhållsdepå för pendeltågen som ska trafikera Citybanan. Depån skulle placeras i Odensala, men nu kommer uppgiter från Sigtuna kommun att placeringen av depån inte är fastställd ännu.

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade vid ett sammanträde beslutat att utreda frågan om placering av framtida tågdepå i Sigtuna kommun. Analysen som genomförs av kommundirektören ska jämföra de två alternativ till lokalisering som finns (Odensala respektive Brista/Krogsta).

Analysen ska bland annat belysa genomförandefrågor, till exempel tidplan, konsekvenser under byggtiden, konsekvenser för närliggande bebyggelse. Den ska också se över miljömässiga konsekvenser, inklusive påverkan på kulturlandskapet och möjligheter till hantering av detta.

Analysen ska även titta på trafikstrategiska perspektiv, på kort och lång sikt, för Sigtuna kommun och Märsta station (inklusive pendeltågstrafiken via Märsta), samt se över effekt av ingångna respektive bedömt möjliga överenskommelser avseende kompensatoriska åtgärder.

Analysen ska vara klar i oktober 2014. Först därefter kommer Sigtuna kommun kunna avgöra var det är möjligt att bygga en tågdepå för pendeltåg. – Just nu pågår en process där de två alternativen som finns analyseras närmare. Fördelar och nackdelar med varje plats ska noggrant kartläggas och jämföras med varandra. När vi har fått fram ett bra kvalitativt underlag, där de boendes synpunkter självklart är en viktig del av underlaget, ska kommunen fastställa var det är möjligt att bygga en tågdepå, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsen ordförande.