Turkisk hamnjätte vill göra Gävle till Sveriges näst största containerhamn

Foto: Gävle Containerterminal

Gävle Containerterminals nya ägare, turkiska Yilport Holdin, tänker satsa på att göra Gävle hamn till Sveriges näst största containerhamn.

– Det här kommer att öka Gävles synlighet och betydelse globalt, både som stad och hamn, säger Robert Ylidirim, mannen bakom Yilport, till tidningen Gefle Dagblad.

 Containervolymen har ökat kraftigt i Gävle och omsätter nu cirka 200 000 TEU (motsvarande 20-fots enheter) per år. Det gör hamnen, enligt dess företrädare, till den största containerhamnen på den svenska ostkusten. 

Det var under påskveckan som det blev klart att Yilport, dotterbolag till den turkiska industrikoncernen Yildirims, tar över majoritetsägandet, 80 procent, i Gävle Containerterminal AB. Det kommunala bolaget Gävle Stadshus AB äger resterande 20 procent.

 – Yilport känns som en väldigt bra partner och ägare av Gävle containerterminal. Det är ett erkänt hamnföretag som driver stora hamnar. Det känns jättebra, säger Göran Arnell som är kommunens representant i det sistnämnda bolagets styrelse till tidningen Arbetarbladet.

 - Det här tror vi är en långsiktig lösning. Han vill ha långa avtal i de projekt han går in i. Det ser vi när vi tittar på hans andra åtaganden, säger Gävle containerterminals vd Stig Wåhlstedt, till Arbetarbladet, apropå Robert Ylidirims bolags köp.

Redan inom kort ska Gävle Containerterminal uppgraderas till "Yilport-standard" vad gäller kranar och annan utrustning, skriver Gefle Dagblad. Yilport har som tidigare nämnt ett mål att göra Gävle till den näst största containerhamnen i Sverige efter Göteborg. I dag är det Helsingborgs hamn som ligger två på denna lista.

 Fakta Gävle Containerterminal

• 2 bredbenta Gantry-kranar, 

  Panamax

• Antal lyft per timme 60 st (max)

• Godsvolym 2011, 158 000 TEU*

• Årskapacitet, 200 000 TEU*

• Terminalyta 77 000 m2

• Längd, kaj 350 m

• Djup vid kaj 10,7 m

• Järnvägsterminal på kaj

• AEO-Certifierad